Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 09 11771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Thủ tục mời Luật sư bào chữa cho người phạm tội

THỦ TỤC MỜI/ THUÊ LUẬT SƯ BÀO CHỮA CHO NGƯỜI BỊ TỐ GIÁC, BỊ CAN, BỊ CÁO TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ.

 

Công ty Luật Hoàng Sa hướng dẫn cho khách hàng trong việc mời Luật sư bào chữa như sau:

 

1. Người được quyền mời Luật sư bào chữa bao gồm:

Theo quy định tại Điều 75 Bộ luật tố tụng hình sự 2016. thì có 3 đối tượng được quyền mời Luật sư bào chữa bao gồm:

a. Bản thân người được xem là có hành vi phạm tội trực tiếp mời Luật sư bào chữa cho mình.

b. Người đại diện của người được xem là có hành vi phạm tội mời Luật sư bào chữa.

c. Người thân thích của người được xem là có hành vi phạm tội mời Luật sư bào chữa.

 

2. Cơ quan thẩm quyền giải quyết yêu cầu mời Luật sư bào chữa:

a. Cơ quan điều tra công an

b. Cơ quan truy tố (Viện kiểm sát)

c. Cơ quan xét xử (Tòa án)

 

3. Thời gian giải quyết mời Luật sư bào chữa:

a. 12 giờ đối với người bị bắt, bị giam giữ kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu người bào chữa.

b. 24 giờ đối với người bị tạm giam kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu người bào chữa.

 

4. Thủ tục mời người bào chữa:

a. Bước 1: Can phạm, người đại diện, hoặc người thân thích của can phạm (Khách hàng) liên hệ với Luật sư - Công ty Luật để đặt vấn đề mời Luật sư bào chữa.

b. Bước 2: Giữa Công ty Luật và khách hàng thống nhất việc thuê Luật sư, ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý, tạm ứng chi phí theo thỏa thuận.

c. Bước 3: Công ty Luật cử Luật sư phụ trách bào chữa và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để đăng ký bào chữa theo quy định.


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  04 66564319 - 0911771155   /   F: 04 66564319
E:  [email protected]
Hotline:  09 11771155