Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 09 11771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn như thế nào?

Hỏi:

Theo quy định của pháp luật, sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi dưỡng con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con, vậy pháp luật có quy định cụ thể về việc cấp dưỡng hay không?

 

Luật sư trả lời:

Pháp luật có quy định về nghĩa vụ cấp dưỡng, mức cấp dưỡng và phương thức cấp dưỡng, cụ thể như sau:

Theo khoản 1 điều 81, khoản 2 điều 82 và điều 110 Luật HN&GĐ năm 2014 thì cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau khi li hôn. Đây là nghĩa vụ của cha, mẹ và là quyền lợi của con; do đó không phân biệt người trực tiếp nuôi con có khả năng kinh tế hay không, người không trực tiếp nuôi con vẫn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Người không trực tiếp nuôi con phải cấp dưỡng nuôi con đến khi thành niên (18 tuổi); nếu con đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc mất năng lực hành vi dân sự, thì người có nghĩa vụ cấp dưỡng phải có trách nhiệm cấp dưỡng không thời hạn.

Mức cấp dưỡng do cha, mẹ thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người con như: chi phí học tập, chi phí sinh hoạt hàng ngày của con,… Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Khi đang thực hiện cấp dưỡng, cha, mẹ có thể thỏa thuận thay đổi về mức cấp dưỡng, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. (điều 116 Luật HN&GĐ năm 2014).

Phương thức cấp dưỡng sẽ do các bên thoả thuận như cấp dưỡng định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần. Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết (điều 117 ).


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  04 66564319 - 0911771155   /   F: 04 66564319
E:  [email protected]
Hotline:  09 11771155