Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Mẫu văn bản từ chối di sản thừa kế

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

 

 

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

 

Hôm nay, ngày   tháng   năm 2009, tại ………………………..

        Tôi là:      , sinh ngày   , chứng  minh nhân dân số   do Công an Hà Nội cấp ngày  , đăng ký hộ khẩu thường trú tại            , thành phố Hà Nội.

Tôi là người thừa kế theo     của ông/bà     chết ngày   theo Giấy chứng tử số  do Uỷ ban nhân dân  cấp ngày      

Tài sản mà tôi được thừa kế là:

Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng.

 

Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

           

 

Người từ chối nhận tài sản thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  02466564319 - 0911771155   /   F: 02466564319
E:  [email protected]
Hotline:  0911771155