Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Mẫu trình bày ý kiến của bị đơn gửi tòa án

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

Hà Nội, ngày …….. tháng …….. năm ……….

 

 

BẢN TRÌNH BÀY Ý KIẾN

 

       Kính gửi:  TOÀ ÁN NHÂN DÂN ………………….

 

Chúng tôi là: …………………….

            Vậy, kính mong quý Tòa án gửi lại cho chúng tôi bản Thông báo về việc thụ lý vụ án khác hoặc tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến yêu cầu khởi kiện của Công ty ……….. để chúng tôi làm căn cứ soạn thảo bản trình bày ý kiến theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

-          Như kính gửi;

-          Lưu (VT).

CÔNG TY ….

 

 


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  02466564319 - 0911771155   /   F: 02466564319
E:  [email protected]
Hotline:  0911771155