Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 09 11771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Mẫu thỏa thuận góp vốn hợp tác kinh doanh 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN

THOẢ THUẬN HỢP TÁC KINH DOANH

 

Hôm nay, vào hồi …. giờ, ngày ………………..tại ……………………………….

Chúng tôi gồm các thể nhân có tên sau:    

1. Bà …………         Giới tính: Nữ             Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: ………

Chứng minh nhân dân số: ………… ngày cấp ……… Nơi cấp…….

Hộ khẩu thường trú: ……………

2. Bà ……………                 Giới tính: Nữ             Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày:

Chứng minh nhân dân số: ………….. ngày cấp ………… Nơi cấp …….

Hộ khẩu thường trú:

 

Xét rằng, trên cơ sở tự cam kết về tính hợp pháp, cũng như có đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật để hợp tác, thành lập, hoạt động theo thỏa thuận hợp tác kinh doanh dưới đây.  

Hai bên cùng thống nhất các điều khoản và ký tên dưới đây để thực hiện:

Điều 1: Đối tượng thỏa thuận


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  04 66564319 - 0911771155   /   F: 04 66564319
E:  [email protected]
Hotline:  09 11771155