Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Mẫu sơ yếu lý lịch giám đốc trung tâm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 SƠ YẾU LÍ LỊCH

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

1. Họ và tên:              

2. Ngày, tháng, năm sinh:     

3. Quê quán:

4. Nơi ở hiện nay:

5. Số CMTND:                    Ngày cấp: .../.../.....       Nơi cấp:  

6. Điện thoại:                                                                         Fax:

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

 

Thời gian

Tên cơ sở đào tạo

Chuyên ngành

Bằng/chứng chỉ được cấp

 

 

 

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

 

 

Thời gian

 

 

Cơ quan công tác

 

 

Chức vụ

 

 

Địa chỉ và Điện thoại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. THỜI GIAN, KINH NGHIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ DU HỌC:

 

 

Thời gian

 

 

Đơn vị làm việc

 

 

Vị trí công việc

 

 

Kinh nghiệm đạt được

 

 

 

 

 

 

V. KHEN THƯỞNG:           

 

VI. KỶ LUẬT:                       

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu không đúng, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG NƠI QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

(Ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu cơ quan)

NGƯỜI KHAI KÝ TÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  02466564319 - 0911771155   /   F: 02466564319
E:  [email protected]
Hotline:  0911771155