Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Mẫu quyết định cử Luật sư tham gia bào chữa

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG SA

 

-         Căn cứ vào Bộ Luật Tố tụng Dân sự hiện hành;

-         Căn cứ vào Luật Luật sư hiện hành;

-         Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty Luật TNHH Hoàng Sa;

-         Căn cứ vào Đơn mời Luật sư ngày …../…./2016 của Ông/bà.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cử Luật sư: Hoàng Trọng Giáp - thuộc Công ty Luật TNHH Hoàng Sa tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Ông/bà tại giai đoạn xét xử ,…….. vụ án tranh chấp ……….., tại Tòa án nhân dân ……………..

Điều 2: Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được phân công, Luật sư Hoàng Trọng Giáp có trách nhiệm sau:

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật;

2. Tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư;

3. Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan;

4. Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng;

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp Luật sư.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …. /…../…… đến khi kết thúc vụ án.

Điều 4: Ông: Hoàng Trọng Giáp có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  02466564319 - 0911771155   /   F: 02466564319
E:  [email protected]
Hotline:  0911771155