Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 09 11771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Mẫu hợp đồng thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

 

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Hôm nay ngày …………….. tại ………………………………………………………………………..………

 

Chúng tôi gồm:

 

A.    BÊN CHO THUÊ NHÀ

1.      Công ty chuyên doanh nhà đất: ………………………………………………………………………

2.      Giấy phép số: …………………………………………………………………………………………..

Do Ủy ban nhân dân Thành phố (Tỉnh) ………………………… cấp ngày …………………………..

Lưu ý: Nếu nhà của tư nhân thì có thể ghi phần này như sau:

1.      Đại diện chủ nhà là Ông (Bà): …………………………………………………….………………….

2.      Giấy phép cho người nước ngoài thuê và sử dụng nhà số: …………………….. ngày …………

Do …………………………. Cấp …………………………………………………………………………..

 

B.     BÊN THUÊ NHÀ

1.      Họ tên: ………………………………… tuổi …………. Quốc tịch ………………………….………

2.      Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………..

3.      Hộ chiếu số: ……………….. cấp ngày ………………. Tại ……………………………………….


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  04 66564319 - 0911771155   /   F: 04 66564319
E:  [email protected]
Hotline:  09 11771155