Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 09 11771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Mẫu hợp đồng đại lý phân phối hàng hóa

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

(sản phẩm phân phối: …..)

Hợp đồng đại lý phân phối độc quyền (Sau đây được gọi tắt là “Hợp đồng”) được lập tại ……….. ngày …. Tháng … năm 2016 bởi và giữa các Bên sau đây:

Bên A:

……………….……………….……………….……………….……………….……………….

……………….……………….……………….……………….……………….……………….

……………….……………….……………….……………….……………….……………….

……………….……………….……………….……………….……………….……………….

……………….……………….……………….……………….……………….……………….

Bên B:

……………….……………….……………….……………….……………….……………….

……………….……………….……………….……………….……………….……………….

……………….……………….……………….……………….……………….……………….

……………….……………….……………….……………….……………….……………….

……………….……………….……………….……………….……………….……………….

 

XÉT RẰNG

A.                        Bên A là một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được lựa chọn là đại lý phân phối các sản phẩm điện thoại di động thương hiệu …… (Sau đây gọi tắt là “Sản phẩm”) trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam;

B.                       Bên A hiện đang mong muốn thiết lập, duy trì và phát triển hệ thống đại lý phân phối sản phẩm trên lãnh thổ Việt Nam;

C.                       Bên B là một đơn vị được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, có đầy đủ chức năng, điều kiện và kinh nghiệm trong việc trực tiếp hoặc thông qua hệ thống các kênh phân phối phát triển thị trường tiêu thụ Sản phẩm trên địa bàn tỉnh …….., Việt Nam;

Với các điều kiện như trên, các Bên đã tiến hành trao đổi, bàn bạc và đi đến thống nhất hợp tác, thiết lập mối quan hệ kinh doanh lâu dài giữa hai Bên theo các điều khoản và điều kiện cụ thể được quy định tại Hợp đồng này như sau:  

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  04 66564319 - 0911771155   /   F: 04 66564319
E:  [email protected]
Hotline:  09 11771155