Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Mẫu đơn xin thăm gặp phạm nhân tại trại giam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN GẶP NGƯỜI BỊ TẠM GIAM
Bị can:
           Kính gửi: (1)…………………………………………………………………………
                             (2)…………………………………………………………………………

Tên tôi là:………………………………….…………….……sinh ngày……../………/…..………
CMND /Hộ chiếu số:……………………...……..cấp ngày..…/…./……..nơi cấp:………………..
Nơi ĐKTT:……………………………………………..……………….………..………………….
Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………...………………….…………..
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………..…….……………..
Xin gặp người bị tạm giữ/tạm giam:
Họ và tên: ……………………………….…………..……sinh ngày….……/…….…/….………..
Nơi ĐKTT:………………………………………….……………………………………………….
Họ và tên cha:………………………………..Họ và tên mẹ:…………….……..…………………..
Hành vi phạm tội:……………………………………..…………………………………………......
Bắt ngày:……..../…...…../………. Vào nhà tạm giữ/tạm giam ngày…..…../..……../………..……
Quan hệ với người xin được gặp:……………………………………………………………………
Lý do gặp:…………………………………………………………………………….……………...
Những người cùng đi xin gặp người bị tạm giữ/tạm giam (ghi họ tên, số CMND, cấp ngày, tháng, năm, nơi cấp, quan hệ với người xin được gặp):
…………………………………………………………………………..….………………………..
………………………………………………………………………………...……………………..
…………………………………………………………………………….……..…………………..
………………………………………………………………………….……………..……………..
           Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật./.
                                                                            …………..ngày……..tháng……..năm 201…….
                      XÁC NHẬN                                                      NGƯỜI LÀM ĐƠN
CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG                                     
(Ký, ghi rõ họ tên)
              (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 


    Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ THỤ LÝ                  Ý KIẾN CỦA GIÁM THỊ TTG/TRƯỞNG NTG
                 (Ký, ghi rõ họ tên)                                                               (Ký, ghi rõ họ tên) 

 


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  02466564319 - 0911771155   /   F: 02466564319
E:  [email protected]
Hotline:  0911771155