Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Công văn số 87/CT-THNVDT gửi cục thuế tỉnh Kiên Giang

Kính gửi: Chi cục Thuế huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Cục Thuế tỉnh Kiên Giang nhận được Công văn số 365/CCT-THNVDT ngày 18/01/2016 của Chi cục Thuế huyện Phú Quốc V/v hỏi chính sách thuế, Cục Thuế có ý kiến như sau:

           Tại Khỏan 4, Điều 1 và Khỏan 3, Điều 2 Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế hướng dẫn:

           “Điều 1. Người nộp thuế và phạm vi áp dụng

           Người nộp thuế được giảm thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư này là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, làm việc tại Khu kinh tế, cụ thể gồm:

           ...

           4. Cá nhân, nhóm cá nhân có địa điểm kinh doanh cố định tại Khu kinh tế, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Khu kinh tế.”

           “Điều 2. Thu nhập chịu thuế làm căn cứ giảm thuế

            Thu nhập làm căn cứ tính số thuế thu nhập cá nhân được giảm theo hướng dẫn tại Thông tư này gồm:

             ...

             3. Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế của cá nhân, nhóm cá nhân được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Khu kinh tế.”

Căn cứ các hướng dẫn trên và Quyết định số 31/2013/QĐ-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định tại huyện Phú Quốc, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại huyện Phú Quốc và có phát sinh thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại huyện Phú Quốc thì được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư 128/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính.


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  02466564319 - 0911771155   /   F: 02466564319
E:  [email protected]
Hotline:  0911771155